Conversión de picatura gástrica a bypass gástrico por laparoscopia

Jue, 2015-12-03
See video